Lynxlab
Image default
Business / Business Services

Cassatieadvocaat – Cassatie is een begrip uit het recht

Cassatie is een begrip uit het recht

In cassatie gaan betekent dat men beroep aantekent bij het hoogste rechtsprekend orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. In Nederland is het hoogst rechtsprekend orgaan de Hoge Raad. De Hoge Raad houdt enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. Het is belangrijk dat in de cassatieschriftuur, die in een later stadium moet worden ingeleverd, niet op de feiten zelf wordt ingegaan. De Hoge Raad is uitermate streng in de beoordeling hiervan. Het wordt dan ook altijd aangeraden een cassatieadvocaat in dienst te nemen.

De procedure: in cassatie gaan

Indien u bent veroordeeld door het Gerechtshof, moet in de regel binnen twee weken na die veroordeling cassatie worden ingesteld. Door de diverse formaliteiten die verbonden zijn aan het instellen van het rechtsmiddel is het ten zeerste aangeraden dit door een cassatieadvocaat te laten doen. Nadat er cassatie is ingesteld, stuurt het Gerechtshof de stukken van uw strafzaak naar de Hoge Raad. Wanneer uw dossier bij de Hoge Raad op de strafgriffie is aangekomen, krijgt u daarvan een schriftelijke mededeling: de aanzegging.

Vanaf nu heeft u hoe dan ook een in Nederland ingeschreven advocaat nodig. Het is namelijk zo wanneer u de aanzegging persoonlijk heeft gekregen er binnen zestig dagen een cassatieschriftuur moet worden ingediend bij de Hoge Raad. Dit mag uitsluitend door de advocaat gebeuren.  

Na de termijn van zestig dagen komt uw zaak op zitting, de zogenaamde rechtsdag. Het is niet nodig om deze formaliteit bij te wonen. Er gebeurt namelijk niets inhoudelijks.

Wanneer u uw laatste juridische redmiddel serieus neemt, dan kiest u voor een cassatieadvocaat strafrecht.

http://www.cassatie-advocaat.nl/