Lynxlab
Image default
Business / Business Services

Het arbeidsdeskundig onderzoek van ADXpert

Bij het Arbeidskundigen ADXpert wordt gewerkt met een vernieuwende aanpak met state-of-the-art kennis. Hun opdrachtgevers bevinden zich in alle branches en waarderen de deskundige en persoonlijke aanpak die altijd gericht is op kostenreductie. Niet voor niets wordt ADXpert door hun klanten beoordeeld met een 8.6 uit 10 gebaseerd op 20 waarderingen. Hierbij geven klanten aan dat ze erg tevreden zijn over de snelheid van ADXpert. Zo heeft u bijvoorbeeld binnen vijf werkdagen een professioneel arbeidsdeskundig rapport.

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan uitkomst bieden als één van uw werknemers arbeidsongeschikt is. Zeker als deze werknemer voor langere tijd arbeidsongeschikt is. Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u antwoord op vragen zoals:

·        Hoe staat het met de belastbaarheid van de werknemer?

·        Kan de werknemer terugkeren naar de eigen werkplek of naar een andere functie binnen uw organisatie (re-integratie eerste spoor)?

·        Moet er voor de werknemer gezocht worden naar een werkplek buiten uw organisatie (re-integratie tweede spoor)?

De Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u als werkgever om een arbeidskundig onderzoek uit te laten voeren. Bij een WIA-aanvraag wordt door het UWV gecontroleerd of een arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd.

Het UWV

Het UWV kijkt steeds strenger naar de begeleiding van uw zieke werknemer. Of er een arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd maakt deel uit van deze controle. Wanneer dit onderzoek te laat plaatsvindt, kan door het UWV een loonsanctie worden opgelegd.

Het arbeidsdeskundig onderzoek door ADXpert

Bij het belangrijke arbeidsdeskundig rapport gaat ADXpert voor een snelle en deskundige afhandeling:

·        Binnen vijf werkdagen na de aanvraag hebben we het onderzoek bij u op locatie ingepland.

·        Binnen vijf werkdagen na de uitvoering is het conceptrapport van het onderzoek gereed.

Tijdens het arbeidsdeskundige onderzoek wordt door de arbeidsdeskundige eerst gekeken naar de mogelijkheden binnen het eerste spoor. Het eerste spoor wil zeggen dat er wordt gekeken of de werknemer terug kan keren binnen uw organisatie. Deze terugkeer is dan of naar de eigen werkplek of naar een andere functie binnen uw organisatie. Daarnaast geeft de arbeidsdeskundige aan of het nodig is om te kijken naar het tweede spoor. Bij het tweede spoor wordt er gekeken of er voor uw werknemer mogelijkheden zijn bij een nieuwe werkgever.

Over het arbeidsdeskundige onderzoek wordt door de arbeidsdeskundige van ADXpert een helder en overzichtelijk arbeidsdeskundige rapportage geschreven met daarin concrete en deskundige adviezen.