Lynxlab
Image default
Business / Business Services

Wanneer persoonsbeveiliging inhuren?

Heeft u naast de beveiliging van uw dure kantoorapparatuur door middel van sloten, alarmen, misschien een bewaker voor de nachten ook wel eens gedacht aan persoonsbeveiliging inhuren? Anders gezegd, heeft u een plan klaarliggen om uzelf te beschermen? Weet u de risico’s voor uw persoonlijke veiligheid te beoordelen, aan te pakken en te minimaliseren? Toen leden van een activistische organisatie een paar jaar geleden Microsoft-oprichter Bill Gates een taart in het gezicht gooiden krimpen de beveiligingsexperts ineen. Die taart had een mes of een pistool kunnen zijn. Het incident is een voorbeeld van de risico’s die vele ondernemers lopen. Je hebt de rijkdom van Gates niet nodig om toch gevaar te lopen. Toch besteden de meeste ondernemers meer aandacht aan computerbeveiliging dan aan het beveiligen van zichzelf.

Persoonsbeveiliging inhuren vaker zinvol dan u verwacht

Persoonsbeveiliging inhuren in een veranderend economisch klimaat als in ons land met als gevolg ontslagen of faillissementen creëert risico’s. Het geweld op de werkplek neemt toe. Het bewustzijn van het publiek, de perceptie van rijkdom en zelfs de politieke opvattingen van de uitvoerende macht zijn triggers die aanleiding geven tot het beveiligen van personen. Denk hierbij aan Geert Wilders, John van den Heuvel of zelfs de advocaat van kroongetuige Nabil B. voor wie géén bescherming was geregeld. De persoonsbeveiliging kost geld, net als een goed beveiligingssysteem dat ook duur is; maar deze kosten zijn niets in vergelijking tot eventuele verwondingen of zelfs het verlies van mensenlevens.

Heeft u het beveiligingsteam van Secret Security Service nodig?

Evalueer uw blootstelling aan het publiek. Spreekt u voortdurend met maatschappelijke organisaties of organiseert u zakelijke seminars? Bent u prominent aanwezig in het bedrijfsleven? Ziet u uw naam vaak in het nieuws? Bent u uitgesproken over uw politieke opvattingen? Als u op een van deze vragen ja hebt geantwoord, bevindt u zich in een publieke arena die een risico vormt voor uw fysieke veiligheid en de veiligheid van uw familie en werknemers. Denk aan uw fysieke toegankelijkheid. Hoe dicht kunnen mensen bij u komen? Met welke mensen werkt u samen? Voert u grondige achtergrond controles uit op al uw medewerkers? Hoe dichter mensen bij u kunnen komen, hoe meer risico u loopt op lichamelijk letsel. Identificeer uw financiële positie. Veel opkomende ondernemers met een groeiend bedrijf hebben weinig geld in handen, maar het publiek ziet ze als instant miljonairs. Perceptie is het enige dat telt. Als u als rijk wordt beschouwd, is dat genoeg informatie om een actie tegen u te motiveren.